Høng Skole, Løve-Ørslev Skole og Buerup Skole har i fællesskab søgt midler til en indsats i indskolingen, som kan styrke de skriftlige kompetencer i danskfaget hos de yngste elever. Børn- og Familieudvalget har bevilliget 12.000 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet til forløb for lærere i skriftlig dansk i skoleåret 2021/22. Fra samme pulje har skolerne fået bevilliget 10.000 kr. til et matematisk udviklingsforløb.

Skolerne ønsker at iværksætte en ekstra indsats for at styrke udviklingen af undervisningen. Forløbet giver samtidig de deltagende lærere gode muligheder for at udveksle viden og lære af hinanden på de fælles oplægsdage og at skabe et netværk, der kan fastholde udviklingen af undervisningen.

”Vi ser en masse gode muligheder i samarbejdet på tværs af folkeskolerne. Det øger både elevernes faglige udbytte og udvikling, men er samtidig også med til at skabe sammenhænge på tværs af skolerne og alderstrin”, udtaler Karl-Åge Hornshøj Poulsen, formand for Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Indsats i dansk og matematik
Formålet med danskforløbet er at løfte elevernes faglige kompetencer allerede i indskolingen ved at give lærerne opdateret viden, konkret inspiration og nye vinkler i forhold til skriftsproget for de små klasser. Formålet med matematikforløbet er at styrke lærernes understøttelse af elevernes faglige udvikling i matematik. På forløbet vil lærerne blive inspireret til, hvordan de bedst løser opgaven med at genkende og håndtere generelle læringsvanskeligheder, talblindhed, matematikangst og se på observerbare kendetegn og mulige forklaringer på elevernes vanskeligheder.

Samarbejde på tværs af skoler og fagcenter
Samlet forventes det, at indsatsen kan bidrage til at understøtte folkeskolestrategien for Kalundborg Kommune, hvor et af indsatsområderne er gode læringsmiljøer og samarbejde på tværs af folkeskolerne.

Indsatsen i danskundervisningen vil blive organiseret for indskolingslærere og børnehaveklasseledere på alle tre skoler. Indsatsen i matematikundervisningen vil blive organiseret for matematiklærere på alle klassetrin. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse vil understøtte begge indsatser i forhold til udvikling og fastholdelse på de deltagende
skoler, og være med til at udbrede gode erfaringer og læring til øvrige skoler.

Begge forløb vil foregå i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, med oplægsdage på Høng Skole.

Foto: ABW