Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/06/04 til 2021/06/15.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Voldtægtsanmeldelse – Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 23.08 fik politiet en anmeldelse om, at en 21-årig kvinde fra Skanderborg var blevet voldtaget af en 34-årig kvinde og en 44-årig mand – begge fra Sorø. De tre personer kendte hinanden i forvejen og var sammen i social sammenhæng. Politiet kørte til deres opholdssted, hvor den 34-årige kvinde og den 44-årige mand blev anholdt og sigtet for voldtægt. Lørdag blev de fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet indtil den 29. juni.

Færdselsuheld – Stensbjergvej / Gierslevvej, Gierslev, Høng – Kalundborg

Kl. 00.45 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld, der var sket 20-25 minutter tidligere, hvor anmelderen var blevet vækket af et højt brag. Anmelderen havde efter set en forulykket bil blive slæbt væk fra uheldsstedet, hvor et par vejskilte var blevet påkørt i en midterrabat ved Gierslevvejs udmunding i Stensbjergvej. Politiet fandt således ikke noget køretøj på uheldsstedet, hvor en bilist inden uheldet formentlig havde kørt ad Gierslevvej i østlig retning. Ved at følge væskespor formentlig fra det forulykkede køretøj fandt politiet i Jerslev-området frem til det forulykkede køretøj, der ikke havde nummerplader på. Der var heller ingen personer til stede, så føreren af køretøjet i uheldsøjeblikket er uoplyst. Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt ejerforholdet på det involverede køretøj og få identificeret føreren.

Spirituskørsel uden gyldig førerret – Kragerupgårdsvej, Ruds-Vedby – Kalundborg

Kl. 20.25 standsede politiet en 29-årig mand fra Høng, der førte en varebil, uagtet at han var påvirket af alkohol. Derfor blev han anholdt og sigtet. Manden havde desuden ikke en gyldig førerret, hvorfor politiet på vej til blodprøveudtagning fik vejledt den anholdte om reglerne for beslaglæggelse af køretøjer ved 3. gangs kørsel uden førerret. Efter blodprøven blev han løsladt, men han er fortsat sigtet og vil høre mere fra politiet senere.

Færdselsuheld – Leren, Kalundborg

Kl. 13.08 fik politiet melding om, at to personbiler var stødt sammen i en vejkurve, så en ambulance var sendt til uheldsstedet. Her traf politiet de to førere, hvoraf en 23-årig mand fra Kalundborg blev bragt til skadestuen i Holbæk. Bilerne havde ramt med deres respektive venstre forlygter mod hinanden i vejkurven, så bilernes airbags var blevet udløst. Den 23-årige var inden sammenstødet kørt ad Leren i sydvestlig retning og ind i kurven, hvor han blev impliceret i et sammenstød med en modkørende bil ført af en 37-årig mand fra Kalundborg. Ved kurven var der høj beplantning på markerne, så overskueligheden i kurven var begrænset. Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder i uheldet, og fordi den 23-årige havde pådraget sig en mindre flænge på den ene bil som følge af sammenstødet.

Uheld ved kødannelse – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 15.22 skete et uheld mellem to varebiler, da der opstod kø på Holbækvej i Kalundborg. Bilerne bremsede ned på grund af den tætte trafik, men en 22-årig mand fra Svebølle nåede ikke at standse, men kørte op bag i den forankørende bilist, en 19-årig mand fra Holbæk. Politi og ambulance kørte til stedet, hvor den 22-årige blev taget med til kontrol på sygehuset. Varebilerne kom hurtigt ind til siden, så det gav ikke de store trafikale udfordringer på Holbækvej. Ingen personer kom noget alvorligt til ved sammenstødet og politiet registrerede uheldet.

To kvinder anholdt for uorden – Vestre Havneplads, Kalundborg

Kl. 00.28 kørte politiet til Vestre Havneplads, hvor to unge kvinder skabte uro ved at indlade sig i slagsmål med hinanden, slå ud og råbe efter forbipasserende og sparke på ting. Da patruljen kom frem var de to kvinder, begge på 20 år fra Hørve, opfarende og udad reagerende, da de gjorde udfald over for politiet, dog uden at ramme. De var begge påvirkede af alkohol og muligvis stærkere midler, og de var ikke egnede til at færdes i det offentlige rum. De blev begge anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og taget med til politistationen til afrusning. Ingen personer eller genstande kom noget til ved episoden. De to kvinder kan forvente en bøde i sagen.

OPFØLGNING

 

Spirituskørsel – Flinterup Mark, Flinterup, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 15.45 anholdt og sigtede politiet en 36-årig mandlig chauffør fra Holland for spirituskørsel i en udenlandsk lastbil, da en alkometertest havde givet udslag over det tilladte. Chaufføren fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev efterfølgende løsladt. Blodprøven er sendt til hasteundersøgelse, så den 36-årige kan få sin straffesag afgjort hurtigst muligt, herunder afgjort, hvorvidt han fortsat må være fører af køretøjer, som kræver et kørekort, i Danmark.

Narko-/spiritusbilist uden førerret og med kniv – bil beslaglagt – Viskingevejen, Svebølle – Kalundborg

Kl. 00.14 anholdt og sigtede politiet en 21-årig mand fra Mørkøv for kørsel i narkotika- og spirituspåvirket tilstand i en personbil, som han ikke forvejen ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde nogen førerret. Ved visitationen fandt politiet den 21-årige i besiddelse af en såkaldt “kreditkort-kniv”, så han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven. Efter udtagelse af en blodprøve løslod politiet den 21-årige, der forinden var gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil på grund af gentagne kørsler uden førerret kombineret med nogle sager om spiritus- og narkokørsel. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, og sagen skal afgøres i retten, hvor spørgsmålet om endelig konfiskation også afgøres.

Ukrainsk mand dømt for spirituskørsel og brugstyveri – Svebølle, Kalundborg

På weekendens døgnrapport skrev vi om en 42-årig mand fra Ukraine, som søndag aften blev anholdt og sigtet for spirituskørsel med en høj promille. En borger kontaktede politiet, da den ukrainske mand havde kørt slingrende ad Kalundborgvej i Bregninge, hvorefter borgere fulgte efter bilen til en kiosk i Svebølle. Her tilbageholdt borgeren of et vidne manden indtil politiet kom frem. Den 42-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve. Resultatet af blodprøven kom mandag, og den viste et resultat på 2,24 promille.

Da den 42-årige mødte op på politistationen mandag eftermiddag, for at få resultatet af blodprøven, blev han anholdt med henblik på fremstilling i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling på grund af den høje promille. Han blev tirsdag stillet for en dommer ved Retten i Holbæk, som afgjorde sagen med en straksdom. Den 42-årige erkendte forholdet, ligesom han erkendte at han havde taget bilen uden at få lov.

Den 42-årige blev idømt 30 dages ubetinget fængsel for brugstyveri og spirituskørsel med en promille på mere end 2,0. Han blev udvist af Danmark med et indrejseforbud i fire år, og blev frakendt førerretten ubetinget i Danmark i tre år. Den 42-årige accepterede dommen, og bilen blev genudleveret til rette ejer.

Spirituskørsel – Bjergsted Byvej, Jyderup – Kalundborg

Kl. 13.03 sigtede og anholdt politiet en 63-årig mand fra Kalundborg for spirituskørsel i en varebil. Han blev standset på Bjergsted Byvej, hvor han kørte mod sydøst. En alkometertest viste, at hans promille var over det tilladte. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når svaret på blodprøveanalysen kommer, vil den 63-årige få besked fra politiet om sagens videre gang.

To grove sager om spirituskørsel med høj promille – Køge og Kalundborg

Kl. 11.42 fik politiet anmeldelse om en mulig spiritusbilist, som kørte slingrende ad Gammel Ringstedvej i Køge. Politiet fik øje på bilen i krydset Ringstedvej/Ringvejen, så politiet fik hurtigt standset bilisten, som blev bedt om at medvirke i en alkometertest. Føreren, en 43-årig mand fra Polen, havde en promille på mere end 2,0, så han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev taget med til sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve, som blev sendt til hastebehandling hos Retskemisk Institut. Svaret på prøven forventes at komme i løbet af mandagen. Politiet beslaglagde bilen, som det er muligt ifølge færdselslovens regler om konfiskation, når promillen er over 2,0. Den 43-årige fik inddraget sin førerret midlertidigt, mens sagen behandles.

Efter blodprøveudtagelsen blev den 43-årige mand taget med i detentionen til afrusning, og senere afhørt med tolk. Politiets jurist vurderede sagen og besluttede, at den 43-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han bliver mandag formiddag fremstillet i ved Retten i Roskilde, hvor dommeren vil beslutte om sagen kan afgøres straks, eller om der er grundlag for at varetægtsfængsle. Opfølgning på døgnrapporten i morgen.

Kl. 21.03 kontaktede en bilist politiet, da han kørte bag en personbil på Kalundborgvej i Bregninge, som kørte meget usikkert. Bilen slingrede kraftigt og ramte flere gange kantsten i siden af vejen, og var slingret over i modkørende vejbane. Bilisten kontaktede politiet og kørte efter den slingrende bil, som fortsatte ad Frederiksberg, videre ad Parcel og standsede på Skolevej ved en kiosk i Svebølle, hvor føreren tumlede ud af bilen.

Den handlekraftige anmelder og et vidne, som også havde bemærket den slingrende bil, tilbageholdt føreren indtil politiet kom frem til stedet. Patruljen traf den kraftigt spirituspåvirkede fører, en 42-årig mand fra Ukraine, som blæste alkometeret væsentlige over det tilladte. Han blev derfor anholdt, sigtet og fik udtaget en blodprøve. Han blev taget med til stationen, hvor politiet med sikkerhed fik fastslået udlændingens identitet. Blodprøven blev sendt til hasteanalyse, og resultatet forventes at komme mandag. Den 42-årige blev løsladt sent søndag aften, men blev tilsagt til at møde på politistationen mandag eftermiddag, når resultatet af blodprøven er kommet og sagen kan afgøres.

Indbrud i Perioden

Vollerup Overdrev, Kalundborg