Viskinge og Aunsø Kirker
Kirkebakken 1 B
4470 Svebølle
Tlf: 59 29 50 43