Bregninge, Bjergsted og Alleshave Sogne
Kalundborgvej 62
4593 Eskebjerg
Tlf: 59 29 11 50