Fra toppen af Vågehøj på Røsnæsvej, 55 meter over havet, kan du se Fyn, Samsø, Mols og pylonerne på Storebæltsbroen i klart vejr. Også i gamle dage vågede man fra Vågehøj. Hvis man fik øje på et fjendtligt eller mistænkeligt fartøj til søs, tændte man bavner (dvs. bål) på Bavnebjerg som advarselssignal.

Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en radarstation på Vågehøj. Efter befrielsen besluttede det danske forsvar at fortsætte radarovervågningen. Det tyske anlæg blev sløjfet, og man udgravede en ny dansk bunker et stykke derfra og opsatte en engelsk radar.

I 2012 blev den gamle bunker åbnet for offentligheden som led i udstillingen ”Røsnæs – et militært kulturlandskab”. Du kan nu selv prøve at overvåge trafikken gennem Storebælt fra bunkeren inde i højen. Læs mere om Vågehøjs spændende historie på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Vågehøj har åbent frem til efterårsferien. Dit Kalundborg var forbi og fik taget disse stemningsbilleder.

Foto: JTL og ABW