Kommunalt

Aldersfordling på kommuner, kort: Danmarks Statistik

Hvor gamle er borgerne i din kommune?

Se gennemsnitsalderen i din kommune

Innovationsprojekt om trafiksikkerhedsløsning

Kan du skabe unikke løsninger for trafiksikkerhed, hvor du kombinerer de nyeste teknologiske løsninger, med gadelys, sensorteknologi med interaktiv kommunikation til bløde og hårde trafikanter? Se læs dette udbud fra Kalundborg Kommune.

Borgerservice er lukket den 19. maj

Borgerservice er lukket den 19. maj

Borgerservice Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg holder lukket fredag den 19. maj 2017 grundet kursus.

Læskærm i Havneparken

Læskærm i Havneparken

Nu har du chancen for at gøre en god gerning og være med til at bygge en læskærm i Havneparken lørdag den 20. maj 2017 kl. 11.00-14.00.

Winter maintenance of roads

Udbud: Vintertjeneste

Kalundborg Kommune ønsker tilbud påsnerydning og glatførebekæmpelse i 2017-2021.

Hjælp til med vedligeholdelse

Hjælp til med vedligeholdelse

Med over 600 kvadratkilometer kommune er der nok at se til, når der skal sørges for, at kommunens veje, stier og parker er i orden.

Skolevalg 2017

Skolevalg 2017

Skolevalget er et godt tiltag, fordi det forbereder de ældste elever i folkeskolen til at deltage i vores demokrati. Udnyt muligheden og tag en snak med dit store skolebarn om demokrati og klassens mærkesager.

Politikontrol på skoleveje

Politikontrol på skoleveje

I denne uge (uge 3) vil alle landets politikredse gennemføre færdselskontrol på skolevejene. Det skal gøre vejene mere sikre og være med til at forebygge at børn og unge kommer til skade, når de går eller cykler til og fra skole.

Kalundborg Kommune er på Facebook fra nytår.

Kalundborg Kommune er på Facebook fra nytår.

Fra nytår kan du nemt og uformelt komme i dialog med Kalundborg Kommune på Facebook. Se mere her.

Indsamling af storskrald

Indsamling af storskrald

Kalundborg Kommune indsamler storskrald i ugerne 45, 46 og 47 som et tilbud for alle husholdninger i kommunen.

Foto: ABW

Liv i byen

Aktivitets- og Eventpulje skal understøtte og bidrage til aktiviteter målrettet bosætning. Der er ansøgningsfrist den 15. september.

Frivilligprisen til ildsjæle

Frivilligprisen til ildsjæle

Kender du en frivillig ildsjæl indenfor det frivillige sociale område? Kalundborg Kommune uddeler Frivilligprisen.