Bækgården
Kalundborgvej 88, Viskinge
4400 Kalundborg
Tlf. 40 62 31 21
mail: baekgaarden@mail.dk