Høng Gymnasium og HF
DSC_0374Hovedgaden 2
4270 Høng
Tlf. 58 85 26 36
E-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Høng Gymnasium og HF på Facebook

Kontorets åbningstider
Mandag-torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14

Fællesskab og kostskole
Høng Gymnasium og HF er en lille hyggelig skole med omkring 280 elever. Netop på grund af sin størrelse kender elever og lærere hinanden, og det er med til at skabe en stærk fællesskabsfølelse i skolemiljøet.

Høng Gymnasium og HF er mere end et traditionelt gymnasium. Skolen har sin egen kostskole, hvor skolens elever kan bo. Derfor kommer skolens elever fra alle hjørner og kanter af landet. Det at nogle af skolens elever bor på stedet er med til at gøre sammenholdet omkring skolen endnu stærkere. En tredjedel af eleverne på Høng Gymnasium og HF er kostskoleelever.

hong gym og hf2Studentereksamen eller HF
På Høng Gymnasium og HF er det muligt at tage en 3-årig studentereksamen, hvor en af fem studieretninger følges. Man kan vælge en matematisk og naturvidenskabelig studieretning eller en studieretning med mennesker, natur og miljø. Eller man kan vælge en kreativ studieretning med musik og mediefag, en sproglig studieretning med et fremmedsprog på højniveau, eller en samfundsfaglig studieretning. En anden mulighed er at tage en HF-eksamen, som retter sig mod ældre elever eller elever, som har afsluttet 10. klasse.

Landbrugsuddannelse
I tillæg til de traditionelle uddannelsesforløb tilbyder Høng Gymnasium og HF en landbrugsuddannelse, Eux, hvor den generelle studiekompetence kombineres med en erhvervsuddannelse indenfor landbrug.

Undervisningsforløbet på denne uddannelse foregår henholdsvis på Høng Gymnasium og HF og på Landbrugsskolen Sjælland. Når man er elev på landbrugsuddannelsen er der mulighed for at bo og spise på Landbrugsskolen Sjælland. Landbrugsuddannelsen kan blandt andet bruges som forberedelse til et naturvidenskabeligt universitetsstudie, eller som forberedelse til andre videregående uddannelser, for eksempel produktionsleder eller virksomhedsleder indenfor landbrugsområdet.

hong gym og hfAktiviteter og undervisning
På Høng Gymnasium og HF vægtes kvaliteten af undervisningen og det faglige indhold højt. Derudover bliver der lagt vægt på at opdyrke et spændende miljø, når der ikke er skemalagt undervisning. I tillæg til den traditionelle undervisning er der blandt andet rig mulighed for at deltage i aktiviteter eller at udfolde sig kreativt. Der er blandt andet løbende mulighed for at deltage på hold med kreative fag som billedkunst, idræt, musik og drama.

Er man mere sportsinteresseret, kan skolens fodboldhold være interessant. Holdet spiller hvert år med i fodboldturnering for gymnasier med kostskole, og Høng Gymnasium og HF stiller med både et pige- og et drengehold.

På skolen foregår også større projekter indenfor musik og drama. Hvert år opfører skolens elever på anden årgang en skolekomedie, og skolens musikelever optræder til en årlig forårskoncert. Derudover arrangerer skolen en lang række sociale aktiviteter og fester i løbet af skoleåret.

Meld dig ind